Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Phone Coaching

Taalcentrum

Cursus configuratie

Telefonische Taalcoaching

Livelessen via de telefoon met een persoonlijke lesgever

Alle voordelen van individuele taallessen met een moedertaalspreker - de klok rond en onafhankelijk van uw locatie.

Programma:

  • Deelname aan livelessen mogelijk op elke locatie met een telefoonverbinding
  • Lessen eenvoudig plannen en herplannen via een onlineplatform
  • Intensieve lessen van 30 minuten
  • Documenten uitwisselen via een virtueel blackboard
  • Simulatie van werksituaties
  • Geschikt voor elk taalniveau

Aangeboden talen:

Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans

 

Kenmerken

Persoonlijke leerinhoud

Op maat gemaakt leereenheden. Op basis van de auditresultaten wordt het lesmateriaal geselecteerd uit meer dan 600 beroepssituaties en 218 jobprofielen.

Learning Report
Een persoonlijk overzicht! Op het einde van elke les ontvangt de deelnemer van de lesgever een verslag van alle tijdens de les behandelde punten. Deze verslagen bevatten ook feedback over fouten die de deelnemer tijdens de les heeft gemaakt en suggesties voor extra oefeningen ter voorbereiding voor de volgende les.
.

Flash Lessons

Van maandag tot vrijdag ontvangen de deelnemers in hun mailbox een korte les. In slechts 5 minuten leren ze een grammaticaregel, een idiomatische uitdrukking en krijgen ze advies over hoe ze typische fouten kunnen vermijden. Met de Flash Lessons kunnen de deelnemers de taal dagelijks inoefenen en worden ze gemotiveerd om regelmatig verbinding te maken met het programma.

Virtual Blackboard
Documenten delen zonder risico's! Met dit interactief scherm kunt u documenten delen en kunnen lesgever en deelnemer tijdens de lessen schriftelijk communiceren. Zeer gebruiksvriendelijk want u hoeft niets te downloaden en 100% veilig.
.