Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Business & Leadership

Business & Leadership

Een brede en strategische visie op wereldwijde diversiteit en inclusie is een belangrijke sleutel voor een succesvolle mondiale managementstrategie.

Het volstaat niet langer om gewoon met een cultureel divers team te werken. De diversiteit moet worden aangegrepen om er concurrentievoordelen uit te halen.

Berlitz helpt klanten bij het toepassen van wereldwijd relevante strategieën en tactieken om performante en diverse bedrijfsculturen te creëren.

Het aanbod van Berlitz Business & Leadership steunt op onze specifieke aanpak rond Inclusive Leadership: een stevig kader van concepten, tools en programma's die flexibele, schaalbare en wereldwijd relevante oplossingen bieden aan klanten overal ter wereld.

De oplossingen van Berlitz bieden klanten de kans om:

  • Organisatorische veranderingen te sturen via consequente communicatie rond belangrijke stimulansen voor diversiteit en inclusie, via interactieve workshops en coaching
  • Strategische opties en plannen te versterken door ze te toetsen aan de beste benchmarks voor diversiteit en inclusie
  • Als onderneming, leidinggevende en individuele vaardigheden te verwerven om de kansen te grijpen die diversiteit biedt in een wereldwijde context
  • Op een constructieve manier individuele referentiekaders en eventuele vooroordelen te ontdekken en belangrijke vaardigheden aan te leren om passend te reageren op diversiteit in een wereldwijde context;
  • Leidinggevend personeel op te leiden dat steeds slaagt in een mondiale en inclusieve organisatie
  • De wereldwijde talentstrategieën voor diversiteit overal ter wereld toe te passen en hun impact te maximaliseren
  • Een wereldwijd relevante strategie voor Diversiteit en Inclusie op te stellen en toe te passen
  • Het inzicht in en de blootstelling aan vraagstukken rond mondiale diversiteit en inclusie ten goede te gebruiken via flexibele overzichttools.
 

Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):