Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Berlitz as an employer

De Berlitz als werkgever

Internationaal, dynamisch, professioneel

Al onze medewerk(st)ers delen éénzelfde passie voor talen en culturen. Dit verklaart hun grote geest van openheid voor andere mensen.

Zij identificeren zich met onze dienstverlening en voelen zich totaal betrokken bij de taken die wij hen toevertrouwen.

Of het nu om een Australische docent, een Franse directeur van een talencentrum of een Ierse pedagogische supervisor gaat , Berlitz is dé plaats waar alle medewerk(st)ers uiting aan hun diversiteit en mening kunnen geven. Een werkplaats waar ieder zich voor elkaar inzet in een open en creatieve omgeving. Een werkomgeving waar ieder zijn passie voor talen en culturen deelt in de "Berlitz spirit".

Culturen en Diversiteit

Berlitz heeft het "Diversity Charta" ondertekend waarbij de werkgever zich ertoe verbindt de waarden van elk individu te eerbiedigen. Berlitz telt medewerkers uit 40 verschillende landen. Het is deze diversiteit die ons zo sterk en zo anders maakt.

Berlitz heeft Un Global Compact initiatief ondertekend, waarbij elke onderneming zich ertoe verbindt de tien principes i.v.m. het welbehagen van haar medewerk(st)ers te eerbiedigen, nl. wat betreft de werk- en milieucondities, het bestrijden van corruptie en discriminatie.

Berlitz en de pariteit man-vrouw

Bij Berlitz hebben onze medewerksters steeds een belangrijke rol gespeeld in onze jarenlange geschiedenis. 75 % van ons personeel is vrouwelijk en 60% van onze medewerksters hebben een leidende functie in het bedrijf.

Evenwichtige leeftijdsstructuur

Berlitz waarborgt een evenwichtige leeftijdsstructuur. De leeftijd van 25% van ons personeel schommelt tussen 25 en 65 jaar. 

Promotiekansen

De retention bij ons personeel is vrij hoog. Tal van medewerk(st)ers blijven ons jarenlang trouw en worden dan ook in diverse boeiende functies gepromoveerd. Berlitz biedt u een waaier van carrièremogelijkheden afhankelijk van uw kwalificaties, en persoonlijkheid. Bij ons kan u uw professionele troeven bijschaven volgens een vooraf gedefinieerd loopbaantraject verder ontwikkelen. Berlitz biedt u de mogelijkheid stapsgewijs te evolueren. Wij zijn een sterke voorstander van het investeren in het potentieel van onze medewerk(st)ers. Zo kunnen wij hen een lange loopbaan bij Berlitz garanderen. Suggesties en ideeën van medewerkers zijn steeds welkom. Behalve de talrijke promotiekansen, biedt Berlitz zijn medewerk(st)ers interessante alternatieven in het kader van Europese of internationale projecten.


Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):