Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Berlitz Method®

De Berlitz Niveaus

Bepaal jouw taalniveau

Korte beschrijvingen van de Berlitz niveaus

Functioneel

Niveau 1
De kennis van de taal is voldoende om op een heel beperkte manier te communiceren, in de meest eenvoudige spreek- en luisteropdrachten en situaties.

Niveau 2

Op functioneel niveau beheersen gebruikers de basistaal die nodig is in een beperkte reeks gewone, dagelijkse en vertrouwde opdrachten en situaties 

Intermediair

Niveau 3
Gebruikers kunnen de meeste eenvoudige communicatieve opdrachten en dagelijkse sociale en werksituaties aan. Ze kunnen de algemene betekenis van een gesprek over vertrouwde onderwerpen volgen.

Niveau 4
Op intermediair niveau kunnen gebruikers de stof bewerken en combineren om te voldoen aan hun onmiddellijke communicatie- en leerbehoeften. Ze kunnen informatie over vertrouwde onderwerpen in hun context begrijpen en een langdurig gesprek met anderen voeren over een uitgebreide waaier algemene onderwerpen.  

Hoog Intermediair

Niveau 5
Gebruikers kunnen, in zekere mate, de meeste dagelijkse communicatieve opdrachten voor persoonlijke en werkdoeleinden aanvangen, volhouden en beëindigen .

Niveau 6
Op hoog intermediair niveau hebben gebruikers zich het essentiële van de taal eigen gemaakt. Ze kunnen vlot communiceren in veel professionele en persoonlijke contexten en kunnen verschillende manieren vinden om te verwoorden wat ze willen uitdrukken.  

Gevorderd

Niveau 7
Gebruikers beginnen te creëren met taal in meer complexe, cognitief veeleisende situaties en gesprekken en kunnen de meeste onderwerpen vlot aan via de telefoon.

Niveau 8
Op het gevorderde niveau communiceren gebruikers doeltreffend en juist, zelfs in veeleisende spreekopdrachten en situaties, zoals een vergadering leiden. Ze kunnen gemakkelijk deelnemen aan professionele gesprekken en kunnen de meeste onderwerpen vlot behandelen aan de telefoon.  

Professioneel

Niveau 9
Gebruikers communiceren doeltreffend met verschillende soorten publiek over een brede waaier vertrouwde en nieuwe onderwerpen om te voldoen aan de meeste persoonlijke, academische of professionele vragen - onder andere veel die ervaring veronderstellen in spreken in het openbaar en kritisch luisteren.

Niveau 10
Op het professionele niveau beheersen gebruikers de taal volledig. Ze begrijpen en kunnen bijna alle linguïstische structuren gebruiken, alsook een woordenschat die zo ruim en zo diep is als die van de meeste opgeleide native speakers. De communicatie is vlot, juist en goed georganiseerd - ze brengen hun ideeën duidelijk en samenhangend over.

 

Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):