Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Berlitz Group (5-9 participants)

Berlitz Class (4-9 deelnemers)

Het voordelige alternatief

Voor wie?

Veel mensen vinden het leren van een taal in groepsverband niet alleen erg gezellig, het motiveert hen ook extra. Iedereen die de flexibiliteit en succeskansen van een kleine groep op prijs stelt en snel vooruitgang wilt boeken met de nieuwe taal, vindt precies wat hij zoekt in de groepslessen van Berlitz.

Cursus naam

Duur

Lessen

 

Evening Class Light

- 8 weken in Berlitz Brussel

- 10 weken in Berlitz Antwerpen, Gent & Luik

24


30

 

Holiday Class

1 week (enkel in Berlitz Brussel)

15

 


 

 De voordelen
  • Alle voordelen van de Berlitz Methode® ook in groepslessen
  • Het aantal  cursisten bedraagt minimum 4 en maximum 9
  • Keuze tussen Engels, Frans, Nederlands
  • Goedkoop en prettig alternatief
  • Profiteer van de inbreng van medestudenten die hetzelfde doel willen bereiken
  • Homogene groepen
  • Intensief onderricht

Hoe beginnen?

De cursussen beginnen op de data vermeld in het cursusrooster.

Gratis cursusadvies en evaluatie

In het belang van de leerlingen kan Berlitz bepaalde klassen schrappen of verenigen, indien het aantal deelnemers onvoldoende is, of een klas opsplitsen indien ze te talrijk is. Als het aantal deelnemers lager ligt dan het minimumaantal vereist om de gekozen opleiding te starten, zal Berlitz het aantal cursussen aanpassen in functie van het aantal deelnemers. Berlitz kan ook een leerling overzetten naar een andere groep, als deze beter geschikt is voor zijn niveau.

*Groepscursussen vinden plaats op door de school vastgestelde dagen en uren. Deze lessen kunnen noch uitgesteld noch terugbetaald worden. De lessen die samenvallen met een wettelijke feestdag worden opgeschoven.

In België zijn de Berlitz taalcentra Qfor gecertificeerd en erkend als opleidingsverstrekker voor "Opleidingscheques" en "KMO-portefeuille" van de Vlaamse Overheid, voor de "Chèques-Formation" van het Waalse Gewest, alsook voor de Subsidies voor taalcursussen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2017 Berlitz Class Antwerpen Gent Luik

2017 Berlitz Class Brussel

 

Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):