Taalcursus Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - online leren Financiële Steunmaatregelen Over Berlitz Boek Online
 
Evening Class Intensive

Class Avond Intensief

2 avonden per week

Een intensief programma van 30 groepslessen als voordelig alternatief voor een snelle leervooruitgang.

Voor wie?

Veel mensen vinden het leren van een taal in groepsverband niet alleen erg gezellig, het motiveert hen ook extra. Iedereen die de flexibiliteit en succeskansen van een groep op prijs stelt en snel vooruitgang wil boeken met de nieuwe taal, vindt precies wat hij zoekt in de Class Avond Intensief  van Berlitz.

De voordelen:

  • 30 lessen - 2 avonden per week gedurende 5 weken
  • Keuze tussen Engels, Frans, Nederlands
  • Minimum 4 - maximum 9 deelnemers 
  • 4 niveaus: Beginner - Functioneel - Intermediair - Gevorderd
  • Een goedkoop en prettig alternatief
  • Profiteer van de inbreng van medestudenten die hetzelfde doel willen bereiken
  • Homogene groepen
  • Intensief onderricht
  • Alle voordelen van de Berlitz Methode®

Hoe beginnen?

De groepslessen  gaan 's avonds door en omvatten een intensief programma van 2 avonden per week van 18u45 tot 21u00 uur gedurende 5 weken. De cursussen beginnen op de data vermeld in het cursusrooster.

Gratis cursusadvies en evaluatie.

In het belang van de leerlingen kan Berlitz bepaalde klassen schrappen of verenigen, indien het aantal deelnemers onvoldoende is, of een klas opsplitsen indien ze te talrijk is. Als het aantal deelnemers lager ligt dan het minimumaantal vereist om de gekozen opleiding te starten, zal Berlitz het aantal cursussen aanpassen in functie van het aantal deelnemers. Berlitz kan ook een leerling overzetten naar een andere groep, als deze beter geschikt is voor zijn niveau.

*Groepcursussen vinden plaats op door de school vastgestelde dagen en uren. Deze lessen kunnen noch uitgesteld noch terugbetaald worden. De lessen die samenvallen met een wettelijke feesdag worden opgeschoven.In België zijn de Berlitz taalcentra ISO 9001:2008 gecertificeerd en erkend als opleidingsverstrekker voor "Opleidingscheques" en "KMO-portefeuille" van de Vlaamse Overheid, voor de "Chèques-Formation" van het Waalse Gewest, alsook voor de Subsidies voor taalcursussen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):