Brawo

Financiële Steunmaatregelen

Er bestaat eveneens een subsidiesysteem voor permanente beroepsopleidingen in de Duitstalige Gemeenschap, zodat personen die geïnteresseerd zijn in de taalopleidingen ook van financiële steun kunnen genieten, in de mate waarin ze voldoen aan de voorwaarden voor de subsidies. 

Binnen de Duitstalige Gemeenschap past het subsidiesysteem BRAWO in een project dat mede gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

BRAWO is de afkorting van 'Berufliche Aus- und Weiterbildungsoffensive' en dient ter promotie van de permanente beroepsopleidingen. 

Een subsidie kan worden aangevraagd door: 
- een loontrekkende- een werkgever, voor zichzelf of voor een of meerdere van zijn loontrekkenden (max. 5 loontrekkenden voor dezelfde opleiding)
- een zelfstandige of een persoon die een vrij beroep uitoefent
- een werkzoekende (onder bepaalde voorwaarden) met name op voorwaarde dat hun verblijfplaats en/of werkplaats gelegen is in de Duitstalige Gemeenschap. 

Het aanvraagformulier voor de BRAWO-subsidie  moet worden ingediend bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap vóór de start van de opleiding. 
Naast de inschrijvingskosten houdt BRAWO ook rekening met de aankoop van documentatie en materiaal dat onmisbaar is voor de opleiding, de examenkosten, de verplaatsingskosten, de verblijfskosten als ook de kosten voor kinderopvang. 
Een derde van de totale indienbare kosten wordt terugbetaald met een maximum van 1.000 € per opleiding en per persoon. 

Opgelet: verplichte opleidingen worden niet gesubsidieerd door BRAWO. 

Het aanvraagformulier voor de subsidie en het volledige reglement van BRAWO   
Momenteel zijn de documenten enkel beschikbaar in Duits. Er wordt een vertaling in het Frans voorzien. 

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op het nummer 0800/92 187  (gratis nummer)

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School