Berlitz Databescherming

Gegevensbeveiliging

 

 

A.    Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens van deze website en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook GDPR in het Engels) is:

 

The Berlitz Schools of Languages of Benelux NV

Louizalaan 65

1050 Brussel

Tel.: +32 (0)2 649 56 76

Web: www.berlitz.be

Email: info@berlitz.nl

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Serge Langerock, e-mail: info@berlitz.nl

In deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de mate waarin uw persoonsgegevens (hierna 'gegevens') worden verwerkt.

B.    Gegevensverwerking


We verwerken gegevens voor de goede werking van onze website. De verwerking van die gegevens omvat ook de verstrekking van de gegevens aan andere bedrijven.

Het verstrekken van gegevens aan de VS wordt gereguleerd door een adequaatsheidsbesluit van de Europese Commissie, i.e. het EU-VS Privacy Shield. In dat besluit bevestigt de Commissie dat de garanties omtrent het verstrekken van gegevens aan de VS op basis van het EU-VS Privacy Shield overeenstemmen met de gegevensbeschermingsstandaarden van de EU. Wanneer we gegevens verstrekken aan de VS, geven we het aandeel van onze dienstverleners aan in het EU-VS Privacy Shield.

De gegevens die in zulke gevallen worden behandeld, de verwerkingsdoeleinden, wettelijke grondslagen, ontvangers en overdracht naar derde landen staan hieronder opgesomd:

a)     Logbestand


Uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen in een logbestand. Zodoende worden volgende gegevens verwerkt: de naam van iedere bezochte webpagina, de datum en tijd van bezoek, de overgedragen hoeveelheid gegevens, het type en de versie van de gebruikte browser, uw bestuurssysteem, de referrer-URL (de URL van de voorgaande bezochte pagina) en de provider die om toegang verzoekt. Die gegevens zijn nodig om een veilige website te garanderen. We verwerken de gegevens vervolgens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, overeenkomstig Art. 6 (1) f) AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is als verklaring of bewijs bij specifieke inbreuken die voorvielen tijdens de bewaartermijn.

b)    Hosting

In het kader van webhosting worden alle gegevens die verwerkt worden door de werking van deze website opgeslagen. Dat is nodig om de goede werking van de website te garanderen. We verwerken de gegevens vervolgens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, gebaseerd op Art. 6 (1) f) AVG. Wij maken gebruik van de diensten van hostingproviders aan wie we bovenstaande gegevens doorgeven voor de werking van onze website.

 

c)     Hoe kan u ons contacteren?

Wanneer u contact met ons opneemt worden uw gegevens (naam en contactgegevens zoals u ze aan ons verstrekt) en uw bericht enkel gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te behandelen. De gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag op basis van Art. 6 (1) b) AVG of Art. 6 (1) f) AVG. Om uw contactgegevens te verwerken, werken we samen met dienstverleners aan wie we bovenstaande gegevens doorgeven.

  d) Contact opnemen via live chat 

Op onze website maken we gebruik van HubSpot chat, aangeleverd door het bedrijf HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA ('HubSpot') om u de mogelijkheid te bieden ons te contacteren via live chat. HubSpot maakt gebruik van cookies bij deze dienstverlening. De gegevens die de cookies genereren wordt doorgegeven aan de HubSpot-servers. Zodoende worden volgende gegevens verwerkt: de datum en tijd van bezoek, het type en de versie van de gebruikte browser, uw bestuurssysteem, de URL van de voorgaande bezochte pagina en de overgedragen hoeveelheid gegevens. Vanwege het belang dat wij hechten aan het optimale verloop van onze online dienstverlening, verwerken wij deze gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) f) AVG. U kan echter die gegevensverzameling tegengaan door uw browserinstellingen aan te passen. Zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy voor meer informatie over gegevensbescherming bij HubSpot. 

e)     Nieuwsbrief

Om u regelmatig informatie over ons bedrijf en onze diensten te kunnen verstrekken, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de door u ingevoerde gegevens (e-mailadres en andere aanvullende vrijwillig verstrekte gegevens) verwerken.

Om dit te doen, hebben we uw toestemming als volgt nodig:

"[] Ik wil me abonneren op de nieuwsbrief van The Berlitz Schools of Languages of Benleux NV. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.nl of door de afmeldingslink te gebruiken die in de nieuwsbrief wordt verstrekt."

Op basis van uw toestemming, wordt onze nieuwsbrief vervolgens naar u verzonden op grond van art. 6 (1) a) AVG bij registratie. Abonnementen op onze nieuwsbrief zijn onderhevig aan het "double-opt-in proces". Om misbruik te voorkomen, sturen wij u een e-mail na ontvangst van uw registratie, met het verzoek uw aanmelding te bevestigen. Om het abonneringsproces te kunnen documenteren in overeenstemming met de wettelijke vereisten, wordt uw abonnement geregistreerd. Concreet houdt dit in dat we het tijdstip van ontvangst van uw registratie en uw abonnementsbevestiging evenals uw IP-adres opslaan. De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door serviceproviders aan wie we de bovengenoemde gegevens overdragen.

 

f)      Klantenaccount

Wanneer u een klantenaccount wil aanmaken, geeft u automatisch toestemming om uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en bankgegevens) en uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) op te slaan. Daarmee kunnen wij u als klant identificeren en kan u uw bestellingen beheren. In dit kader krijgen wij de volgende toestemming van u:

'[] Ik wil een klantaccount aanmaken. Gelieve mijn gegevens daarvoor op te slaan. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.nl.'

 

Op basis van die toestemming zullen wij uw gegevens verder verwerken overeenkomstig Art. 6 (1) a) AVG.

g)    Aankooptransactie

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de uitvoering van de aankoopovereenkomst. De gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 (1) b) AVG.

Wij geven uw adresgegevens door aan het bedrijf dat is toegewezen om de goederen te leveren. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, zullen wij hen ook uw e-mailadres of telefoonnummer doorgeven om een leverdatum af te spreken.

We geven uw transactiegegevens (naam, datum van bestelling, betaalwijze, datum van verzending en/of ontvangst, betaald bedrag en ontvanger en, indien nodig, bankgegevens of kredietkaartgegevens) door aan de betaaldiensten die instaan voor de verwerking van de betaling.

h) Afspraakplanning in de kalender 


Als u ons formulier wilt gebruiken voor het plannen van afspraken, worden uw gegevens (naam, contactgegevens en geselecteerde taal) gebruikt om uw aanvraag te verwerken en af te handelen. Om deze service te verlenen, werken we samen met serviceproviders aan wie we de bovengenoemde gegevens overdragen. De opgegeven gegevens worden door ons verwerkt op basis van art. 6 (1) b) AVG of Art. 6 (1) AVG om uw verzoek uit te voeren.

i) Prijstrekkingen 


Uw gegevens (naam en contactgegevens en bedrijfsnaam en rol in geval van deelname namens een bedrijf) moeten worden bekendgemaakt als u wilt deelnemen aan onze adventskalender-prijstrekking. Om de prijstrekking te verwerken, werken we samen met serviceproviders aan wie we de opgegeven gegevens overdragen. De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming gegeven op grond van art. 6 (1) a) AVG of op basis van onze rechtmatige belangen in de marketing van onze diensten overeenkomstig Art. 6 (1) f) AVG.

j)  Banen 

Wanneer u ons contacteert om een sollicitatie in te sturen, worden uw gegevens (bv. naam, e-mailadres, voorkeur van werkplaats indien gespecificeerd), uw bericht en de toegestuurde sollicitatiedocumenten enkel gebruikt voor de verwerking en behandeling van uw sollicitatie. De voornaamste rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is sectie 26 AVG. Volgens dat principe is het toegestaan om gegevens te verwerken die nodig zijn in verband met een beslissing over of het aangaan van een arbeidsverhouding.

Indien de gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure nog beschikbaar moeten blijven, bijvoorbeeld voor strafvorderlijke doeleinden, mogen wij de gegevens verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) f) AVG, d.w.z. voor de indiening of verdediging van aanspraken.

 

k)  Websiteanalyse en marketing

Wij gebruiken 'cookies' voor het gebruik van een aantal functies. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die op uw apparaat worden geïnstalleerd en met andere serviceproviders worden uitgewisseld. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd zodra u uw browser afsluit ('sessiecookies'). Andere cookies blijven op uw apparaat en zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek kunnen identificeren ('permanente cookies').

U kunt alle cookies verwijderen die op uw apparaat zijn opgeslagen en de instellingen van uw browser aanpassen om de installatie van cookies te tegen te gaan.

In dit geval kan het zijn dat u bij elk bezoek aan onze website een aantal instellingen moet aanpassen en een aantal van de aangeboden functies niet naar behoren werken.

Wij gebruiken cookies voor volgende doeleinden:

a) Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Voor zijn dienstverlening gebruikt Google bepaalde cookies. De informatie die de cookies verzamelen over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS, waar ze wordt opgeslagen. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de websitebeheerder en om verdere met het gebruik van de website en verbonden diensten te leveren. Wij verwerken de verkregen gegevens met uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a) AVG. Google zal in elk geval nooit uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google.

We wijzen u er graag op dat deze website Google Analytics met de extensie 'anonymizeIp()' gebruikt. Zodoende worden de IP-adressen verkort voor ze naar de VS verstuurd worden. Rechtstreekse persoonlijke identificatie door de opgeslagen gegevens is daarom over het algemeen niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server in de VS verstuurd en daar verkort.

U kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door een add-on (invoegtoepassing) van Google Analytics voor browsers te installeren via

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

We wijzen u ook op de informatie over het gebruik van gegevens door Google, beschikbaar is in het Google Partner netwerk via:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
www.google.de/privacy_ads.html

Google is gecertificeerd bij:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Bijkomende informatie over gegevensbescherming is beschikbaar via https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

b) Hotjar

Op onze website gebruiken we Hotjar, een dienst om bezoekersgedrag te analyseren. Het gebruik van Hotjar kan gepaard gaan met de installatie van cookies, die ook persoonsgegevens kunnen verzamelen en doorgeven aan de Hotjarservers. We verwerken de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, overeenkomstig Art. 6 (1) f) AVG.

Op basis van die gegevens worden gebruikersprofielen onder een pseudoniem aangemaakt. Waar mogelijk en passend worden die gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Indien er IP-adressen worden verzameld, worden die meteen geanonimiseerd door de laatste cijfers te verwijderen. De gegevens die op die manier verkregen worden, worden niet gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokken partij en ze zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem.

U kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens door op volgende link te klikken en een opt-out-cookie te kiezen:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

c) Facebook Remarketing / Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel / Cookies)

 

We gebruiken een trackingpixel op onze website, wat betekent dat een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u bepaalde pagina's bezoekt. Deze cookies worden permanent opgeslagen op uw apparaat. We gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in welke advertenties of welke websites van derden gebruikers naar onze website hebben geleid. Die informatie wordt verder gebruikt om onze website te optimaliseren door de statistische gegevens van de cookie te analyseren. De gegevens die we ontvangen, worden door ons verwerkt met het oog op een legitiem belang bij de optimale marketing van onze website-inhoud volgens Art. 6 (1) f) AVG.

 

De cookies worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. De informatie over uw websitegebruik verzameld door deze cookie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen en verwerkt door een Facebook-server in de Verenigde Staten.

 

Facebook is gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Meer informatie over uw gegevensbescherming vindt u hier: https://www.facebook.com/help/568137493302217

 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens op elk gewenst moment met ingang van de toekomst intrekken door op deze opt-outlink te klikken.

C.    Opslagperiode van de gegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang het nodig is voor de doeleinden van de verwerking van de gegevens of tot u uw toestemming om de gegevens te verwerken, intrekt. Indien moet worden voldaan aan wettelijke bewaarverplichtingen, kan de opslagperiode voor bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar, ongeacht de verwerkingsdoeleinden.

D.    Uw rechten als betrokken partij

 

a)     Recht op informatie

Op verzoek verstrekken wij u op elk moment en kosteloos informatie over uw persoonlijke gegevens die wij bewaren.

b)    Correctie, verwijdering, beperking van verwerking (afscherming), bezwaar

Indien u niet langer toestemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien uw persoonsgegevens niet langer correct zijn, zullen wij op uw verzoek overgaan tot verwijdering of afscherming van uw gegevens of ervoor zorgen dat uw gegevens worden bijgewerkt (in de mate van het mogelijke overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving). Datzelfde geldt als u wenst dat uw gegevens in de toekomst enkel onder bepaalde voorbehouden worden verwerkt.

c)     Overdraagbaarheid van gegevens

Op verzoek verstrekken wij u uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u de Gegevens desgewenst aan een andere bevoegde partij kunt overdragen.

d)    Recht van beroep

U heeft recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

https://www.privacycommission.be/nl/

e)     Recht op intrekking van toestemming met toekomstige werking

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan echter onverlet.

f)      Beperkingen

Bovenstaande rechten zijn niet van invloed op gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de betrokken partij te identificeren, bijvoorbeeld gegevens die voor analysedoeleinden zijn geanonimiseerd. Wij kunnen informatie verstrekken over gegevens; ze verwijderen, afschermen, corrigeren of overdragen aan een ander bedrijf als u ons aanvullende informatie verstrekt die identificatie door ons mogelijk maakt.

g)    Uitoefening van uw rechten als betrokken partij

Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens; het verstrekken van informatie; bezwaren; correctie, afscherming, of verwijdering van gegevens, of als u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een ander bedrijf, kunt u contact opnemen met info@berlitz.nl .

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School