Forem Opleidingschèques

Financiële Steunmaatregelen

 

Wat is de "Chèque-Formation" - Opleidingschèque?
De "Chèque-Formation" is bedoeld voor de KMO's of equivalent van 250 fulltimers en zelfstandigen die de efficiëntie van hun personeel willen verhogen.
De opleidingen kunnen gaan van taallessen over technische of technologische vervolmaking tot informaticabijscholingen enz.
De werknemers worden gevaloriseerd en kunnen hun capaciteiten en hun professioneel potentieel verder ontwikkelen.
De kostprijs voor de onderneming blijkt aantrekkelijk omdat het Waalse Gewest voor € 15 per uur opleiding tussenkomt.

Belangrijk:

 • Geen verplichting meer van onderneming aan de B.T.W.
 • Geen verplichting meer om een handelsregister te hebben.
 • Geen uitsluiting van sectoren

Voordelen:

 • De "Chèque-Formation" is voor alle werknemers in een onderneming. 
 • Hij is makkelijk te beheren.
 • Hij is snel te bestellen.

Wie kan genieten van de "Chèque-Formation"?
De personen die in aanmerking komen met de lijst hierhonder vermeld mogen van de "Chèque-Formation" genieten.

 • De werknemer die met een arbeidscontract is tewerkgesteld en die zijn activiteit uitoefent in het kader van een binnen het Franstalige Waals Gewest gesitueerde exploitatiezetel;
 • De in hoofdberoep bij de RSVZ aangesloten persoon.
 • De bestuurder, de gerant, de actieve partner en de door een bedrijf betaalde aandeelhouder;
 • De meewerkende echtgenoot;
 • Interimair;

De interventie onder de vorm van "Chèques-Formation" mag in geen geval worden gecumuleerd met een andere hulp die door het Waalse Gewest zou worden toegewezen ter gelegenheid van dezelfde opleiding.

Wie kan niet genieten van de "Chèque-Formation"?
De "Chèque-Formation" is niet voor : 

 • De in bijberoep bij de RSVZ aangesloten persoon;
 • PFI-stagiairs (in opleidingsperiode);
 • Studenten en leerjongens;
 • VZW's

Hoe de "Chèque-Formation" bestellen ?
Procedure om u in te schrijven en bestellen.  

1° Zich inschrijven (één keer per kalenderjaar)

Als u nog niet (her)ingeschreven bent gedurende het lopende kalenderjaar, vul dan het inschrijvingsformulier hieronder in alsook de verklaring op eer (verplicht):

Het inschrijvingsformulier en de verklaring op eer terugsturen naar:Forem Conseil : 071/20.67.62 (fax) of per post naar 104 Bld Tirou, 6000 Charleroi.

2° Een toelatingsnummer ontvangen 

U ontvangt (via e-mail, fax of brief) een inschrijvingsbevestiging met uw toelatingsnummer en het rekeningnummer waarop de betaling moet worden gestort.

3° Een overschrijving of een storting verrichten

U verricht een storting op de rekening van Sodexho door uw toelatingsnummer in de betalingsmededeling te vermelden.
Het bedrag moet een veelvoud van € 15 zijn. Het aantal chèques komt overeen met het aantal opleidingsuren
vermenigvuldigd met het aantal deelnemers.

4° Een gebruikerscode aanvragen voor uw virtuele chèques.

Zodra u een bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen, kunt u zich op de beveiligde extranetsite aanmelden SoEasy® of telefoneren naar 02/547.55.79 (Interactieve vocale server IVR) om een gebruikerscode aan te vragen.Geef deze code door (per post, fax of e-mail) aan uw erkende opleidingsverstrekker voor de start van de opleiding (de chèques, zelfs de virtuele,  hebben geen terugwerkende kracht).Opgelet! Houd uw toekenningsnummer bij de hand. Enkel zo kunnen wij uw dossier via de IVR-server optimaal beheren.Gebruikers die reeds toegang tot onze beveiligde site genieten, kunnen dezelfde login en hetzelfde paswoord behouden. Als u er nog geen heeft, kan u deze rechtstreeks op de site aanmaken. 

Meer informatie

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School