Impressum

Uitgever van deze webpagina's

 

The Berlitz Schools of Languages of Benelux SA/NV
Avenue Louise 65 Louizalaan
1050 Bruxelles - Brussel
E-mail : info@berlitz.be
Tel : + 32 2 649 61 75
Fax : + 32 2 640 11 37
Numéro de TVA : BE 0402 991 943
Registre de commerce : 12839

Copyright

© Copyright The Berlitz Schools of Languages of Benelux SA/NV
Alle rechten voorbehouden. Teksten, beelden, grafische ontwerpen, geluid, animaties en video's en de lay-out ervan op de webpagina's van Berlitz zijn onderworpen aan copyrightbeveiliging en andere beschermende wetten. 

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid,  gewijzigd of toegankelijk gemaakt voor derde partijen voor commerciële doeleinden.  We benadrukken dat enkele logo's op de webpagina's onderworpen zijn aan een copyright van derde partijen.  

Handelsmerken

Alle handelsmerken op deze webpagina's zijn geregistreerde handelsmerken  van de Berlitz Schools of Languages of Benelux, tenzij anders vermeld.
Dit is in het bijzonder van toepassing op de merken en logo's.

Bron van het fotomateriaal

De inhoud omvat fotomateriaal van de website Photocase: Photocase, 1210-601 Jervis Street, Vancouver V6E 2E2, Canada http://www.photocase.com/de/

Disclaimer

Deze webpagina's werden samengesteld met de grootst mogelijke zorg. De inhoud wordt continu uitgebreid en geactualiseerd. Nietenmin kunnen er geen garanties worden gemaakt over de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die ze bevatten.  We zullen vrijgesteld worden van elke aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtreeks volgt uit het gebruik van deze webpagina's, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grof verzuim.  
Verdere informatie over de Berlitz Schools of Languages of Benelux is te vinden op: Over Berlitz > Over ons.

 
Op 12 mei 1998 besliste de rechtbank van Hamburg dat links voorzien, in bepaalde omstandigheden, het nemen van  verantwoordelijkheid schept voor de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen. We nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van elke inhoud die op deze pagina's wordt gegeven en van alle links die worden gepubliceerd op pagina's waarnaar we verwijzen, en zijn niet aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan.  We zullen alleen aansprakelijk zijn voor de webpagina's waarvan we het ontwerp en de inhoud kunnen beïnvloeden. Als er onwettige links, teksten of downloads worden gevonden op een pagina, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat we de betreffende link kunnen verwijderen van onze website.

Informatie over inkadertechnieken

Het gebruik van inkadertechnieken om handelsmerken, logo's of andere copyrightbeveiligde informatie van Berlitz (met inbegrip van beelden, teksten, paginalay-outs of tekeningen) in te lassen op andere webpagina's is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Berlitz.

Verbodsbepalingen inzake gebruik  

Deze webpagina's gebruiken of contacteren om de inhoud of veiligheidsmaatregelen ervan te verstoren of te beschadigen, of om Berlitz, haar producten of diensten, of haar werknemers te teisteren of te belasteren is strikt verboden.  Er mag geen ongevraagde e-mail (spam) worden gestuurd naar of via deze webpagina's.

Instemming

Door deze webpagina's te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze bepalingen en voorwaarden, die elk gebruik en de gevolgen ervan regelen.

Wijzigingen

Berlitz behoudt the recht voor om op elk moment veranderingen aan te brengen aan de webpagina's en de bepalingen en voorwaarden ervan, die van kracht zullen worden bij de publicatie van de veranderingen.

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School