KMO Portefeuille

Financiële Steunmaatregelen

 

Wat is de KMO-Portefeuille?

Ondernemingen kunnen van de Vlaamse overheid tot € 15.000 subsidies per jaar krijgen voor opleiding, advies, export of technologieverkenning. Dankzij de KMO-portefeuille, de vervanger van het vroegere BEA (Budget voor Economisch Advies), moet innoveren en internationaliseren een nog lagere drempel krijgen. De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee ondernemers eenvoudig subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond een van de volgende vier pijlers: opleiding, advies, export en technologieverkenning. Ook een combinatie van de vier domeinen is mogelijk.

Zowel KMO's als vrije beroepen komen in aanmerking, zolang ze een van de aanvaardbare hoofdactiviteiten en juridische vormen hebben (zie http://www.kmo-portefeuille.be/). De opvallendste verschillen met BEA zijn het hogere maximumbedrag (tot € 15.000 of uitzonderlijk zelfs € 25.000) en de nieuwe pijler 'internationalisering'.

De aanvraag voor de KMO-portefeuille verloopt volledig online. De eerste keer moet u zich registreren met uw elektronische identiteitskaart of met een federaal token, daarna volstaat het om u opnieuw aan te melden. De aanvraagprocedure begint steeds met het afsluiten van een overeenkomst met een erkende dienstverlener, werkzaam in een van de vier pijlers. Ten laatste 14 kalenderdagen daarna moet u de subsidieaanvraag indienen via de webapplicatie.

 Waarvoor kan ik subsidies krijgen via de KMO-portefeuille?

 

Ondernemers kunnen subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond een van de volgende vier pijlers:

1. Opleiding

De opleidingen moeten steeds gevolgd worden bij een erkende dienstverlener en het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren als doel hebben. Het kan daarbij gaan om een IT-cursus, een taal- of managementtraining, een opleiding communicatievaardigheden...

Bovendien komen, in tegenstelling tot bij BEA, nu ook wettelijk verplichte opleidingen in aanmerking. De steun voor opleiding kan oplopen tot 50% van de kosten, en bedraagt maximaal € 2.500 per jaar.

2. Export

Hier gaat het ook om advies, maar dan specifiek voor ondernemingen met buitenlandse ambities op het vlak van export of investeringen. Het gaat om schriftelijke en gerichte adviezen, met betrekking tot opportuniteiten voor bedrijven die willen internationaliseren.

Voorbeelden zijn: de oprichting van buitenlandse filialen, het afsluiten van een joint venture, maar ook een licentieverkoop of een marktstudie. Ook hier zijn er uitzonderingen waarbij geen subsidies mogelijk zijn, die u terugvindt op de website. De steun bedraagt tot 50% van de kosten en maximaal € 5.000 per jaar.

3. Advies

Advies door een erkende dienstverlener komt enkel in aanmerking indien het schriftelijk is én op maat van de onderneming. Het advies moet drie aspecten omvatten: een analyse van het probleem, een eigenlijk advies en een implementeringsplan, bijvoorbeeld een communicatieplan of een marketingstudie. Wettelijk verplichte adviezen komen niet in aanmerking, andere uitzonderingen vindt u terug op http://www.kmo-portefeuille.be/.

Een specifieke vorm van advies is het strategisch advies. Hier betreft het diepgaandere haalbaarheidsstudies of studies die de economische en financiële haalbaarheid van een project moeten bewijzen, bijvoorbeeld bij een beursintroductie of een fusie. Opgelet, hier geldt een strengere procedure. Zo wordt het adviescontract vooraf gecontroleerd én wordt het eigenlijke advies ook nog eens geverifieerd voor er een uitbetaling volgt. Voor een gewoon advies kan de steun jaarlijks oplopen tot € 5.000, bij een strategisch advies loopt het maximumbedrag op tot € 25.000 per jaar. Het steunpercentage is in beide gevallen hoogstens 50%.

4. Technologieverkenning

Hier gaat het om technologische adviezen rond een innovatievraagstelling, met betrekking tot een product, een proces of een dienst. De kennisinstelling die het advies verleent moet enig studiewerk op maat van de KMO verrichten. Het belangrijkste verschil met de andere adviezen is dat dit advies een grondige, technologische kenniscomponent bevat.

Voorbeelden zijn het uitvoeren van verkennende (laboratorium)proeven of studie naar geschikte technologieën. Enkele van de adviezen die níet in aanmerking komen zijn octrooistudies, marketingactiviteiten, prototypebouw... Een volledige lijst van uitzonderingen staat op http://www.kmo-portefeuille.be/. Voor technologieverkenning is er een maximaal steunpercentage van 75%, en een absoluut steunplafond van € 10.000

Wat is de procedure voor de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille heeft een elektronische toegangsprocedure op het internet. Daarom hebt u ofwel een zogenoemd federaal token, ofwel een elektronische identiteitskaart nodig om een dossier in te dienen of op te volgen. 

Om toegang te krijgen tot de KMO-portefeuille kunt u dus kiezen tussen twee opties: ofwel via een federaal token, ofwel via uw elektronische identiteitskaart (e-id). Het federaal token is een kaartje, ter grootte van een bankkaart, dat u gratis kunt aanvragen via de website http://www.belgium.be/. Op het kaartje staan 24 codes die u gevraagd kunnen worden tijdens de loginprocedure.

Gebruikt u liever uw e-id, dan moet u de pincode kennen. De kaartlezer die u nodig hebt, kunt u momenteel gratis aanvragen via de Federale Overheidsdienst voor ICT. . 

De eerste keer dat u zich via deze methode wilt aanmelden, moet u uw token of uw e-id registreren. Dat kan op de website www.vlaanderen.be/ondernemen. Daarna moet u ook de onderneming (eenmalig) registreren. Vanaf dan volstaat het om u en uw onderneming telkens aan te melden met uw token of e-id.

Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij admin.inkom@vlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

 
 

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School