Taalopleidingschèques

Financiële Steunmaatregelen

Echte meertaligheid onder alle Walen op een efficiënte manier bevorderen? Droom of werkelijkheid? En waarom geen droom die werkelijkheid wordt! Talenkennis is niet alleen een voordeel, maar ook een verplichting op de huidige arbeidsmarkt. In het kader van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië heeft het Waalse Gewest de maatregel van de Taalopleidingschèques ingevoerd om het concurrentievermogen van de Waalse bedrijven te bevorderen.


Deze chèque is bedoeld voor KMO's en zelfstandigen en is erop gericht de Waalse werknemers in staat te stellen hun talenkennis te verbeteren. Dit zal de bedrijven toelaten nog beter te presteren.

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School