VDAB Opleidingschèques

Financiële Steunmaatregelen

 

Wie vandaag wil bijblijven, moet zich regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. Jammer genoeg kan de kostprijs van bepaalde opleidingen hoog oplopen. Daar heeft de Vlaamse overheid nu een mouw aan gepast. Via opleidingschèques betaalt ze namelijk de helft.

Voor wie?

Ben je een werknemer of interimkracht, en woon je in Vlaanderen of in het Brussels Gewest, dan kan je gebruik maken van de opleidingschèques van de Vlaamse overheid.

Je komt niet in aanmerking als zelfstandige, of als 16 tot 25-jarige tewerkgesteld met

 • een studentenovereenkomst.
 • een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst.

Bijkomende vergoedingen

 • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs? Dan doet de Vlaamse overheid voor jou iets extra's.
 • Heb je net loopbaanbegeleiding gevolgd en start je met een opleiding? Dan kan je in aanmerking komen voor een bijkomende tegemoetkoming.

Waar?

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding volgt.

 • De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen.
 • Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
 • Je mag de opleiding niet in opdracht van de werkgever volgen.

Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Wanneer?

Wanneer volg je een opleiding betaald met opleidingschèques?

 • In je vrije tijd. Dat wil zeggen: enkel buiten je normale werkuren of tijdens periodes van wettelijke schorsing van je arbeidsovereenkomst.
 • Bij opname van opleidingsverlof. Dat wil zeggen: betaald educatief verlof, opleidingskrediet of verlof voor sociale promotie.

Wat?

Met de chèques kan je een opleiding, loopbaanadvies of competentiemeting betalen bij de erkende opleidingsverstrekkers.

Let wel: enkel de rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests ...) worden terugbetaald. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang zijn bijvoorbeeld geen rechtstreekse kosten en dus uitgesloten. Wil je zeker zijn? Ga bij de opleidingsverstrekker na welke kosten hij dekt vóór je de chèques bestelt.

Voor elke opleiding die je met opleidingschèques betaalt, past de Vlaamse overheid per chèque de helft bij. Voor de chèques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingschèques aankopen.

Een voorbeeld: je wil een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt. Bestel dan chèques voor de waarde van je opleiding, nl. 120 euro. Aangezien de Vlaamse overheid de helft bijpast, moet jij daar slechts 60 euro voor betalen. Met je opleidingschèques ter waarde van 120 euro betaal je dan je inschrijvingsgeld.

Hoe?

De chèques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Je kan ze dan gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staan op de chèque.

Bestel je chèques tijdig, want ze zijn beperkt. Bovendien hoef je zo het inschrijvingsgeld voor de opleiding niet zelf voor te schieten. Heb je het inschrijvingsgeld toch zelf al betaald, vraag dan aan je opleidingsinstantie of zij bereid is dat geld terug te betalen op het moment dat je haar de opleidingschèques bezorgt. De opleidingsinstantie is niet verplicht om op je vraag in te gaan.

Voor de uitgifte van de chèques heeft VDAB een overeenkomst met de firma Accor. Via deze firma regel je dus de betaling en ontvangst van de chèques. Mocht je de betaalde bestelling niet ontvangen, stuur dan dit formulier (pdf - 12 kb) ingevuld naar de uitgever (Accor - Hermann Debrouxlaan 54 - 1160 Brussel), en dit ten laatste in de maand volgend op je aanvraag.

Nadat je de chèques hebt aangevraagd, gaat VDAB na of je aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan krijg je daarover een bericht van Accor.

In hieronder genoemde gevallen worden de chèques terugbetaald:

 • De opleiding is geannuleerd of er zijn teveel kandidaten. De opleidingsinstantie levert een attest als bewijs.
 • Een overlijden, ziekte of ongeval. Het bewijs wordt geleverd met een kopie van de overlijdensakte of een doktersattest.
 • Andere gevallen van overmacht. Bewijs hiervan lever je aan VDAB - cel opleidingschèques.

Je kan de terugbetaling aanvragen via dit formulier (pdf - 9 kb).

Bestellen

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School